Kontakt

Pôsobíme na celom Slovensku

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica oddiel sro vložka 7867/S.

Radi Vás privítame na pobočke v Banskej Bystrici, kde sídli vedenie spoločnosti. Tu si môžete vyzdvihnúť zakúpený vozík a príslušenstvo, či dopraviť pokazený vozík na servis.

Vedenie spoločnosti:

Ing. Miroslav Luby
Konateľ spoločnosti

Tel.: 0903 288 715
E-mail: miroslav.luby@starlift.sk

Ekonomické oddelenie:

Ing. Jana Gondová
Hlavný ekonóm

Tel.: +421 48 416 4488
E-mail: jana.gondova@starlift.sk

Obchodní zástupcovia:

Ing. Miroslav Luby
Stredné Slovensko
Tel.: 0903 288 715
E-mail: miroslav.luby@starlift.sk

Ing. Juraj Gajdoš
Východné Slovensko
Tel.: 0903 288 711
E-mail: juraj.gajdos@starlift.sk

Ing. Marian Helej
Západ/Stred
Tel.: 0903 288 712
E-mail: marian.helej@starlift.sk

Marketing
Ing. Katarína Herdová

  • asistentka spoločnosti
  • Tel.: +421 48 416 4446,  mob. 0903 288 710
  • E-mail: starlift@starlift.sk, katarina.herdova@starlift.sk

  • Podpora predaja/prenájom vzv
  • Bc. Monika Majerová
  • Tel.: 0903 488 701
  • E-mail: monika.majerova@starlift.sk

Servis

Roman Krč
Vedúci servisu
Tel.: +421 48 416 4445
mobil: 0903 288 714
E-mail: servis@starlift.sk, roman.krc@starlift.sk

Ivan Jakubec
vedúci oddelenia náhradných dielov
Tel.: +421 48 416 4447
mobil: 0903 288 713
E-mail: nahradne.diely@starlift.sk, ivan.jakubec@starlift.sk

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica oddiel sro vložka 7867/S.

Radi Vás privítame na pobočke v Banskej Bystrici, kde sídli vedenie spoločnosti. Tu si môžete vyzdvihnúť zakúpený vozík a príslušenstvo, či dopraviť pokazený vozík na servis.

Vedenie spoločnosti:

Ing. Miroslav Luby
Konateľ spoločnosti

Tel.: 0903 288 715
E-mail: miroslav.luby@starlift.sk

Ekonomické oddelenie:

Ing. Jana Gondová
Hlavný ekonóm

Tel.: +421 48 416 4488
E-mail: jana.gondova@starlift.sk

Obchodní zástupcovia:

Ing. Miroslav Luby
Stredné Slovensko
Tel.: 0903 288 715
E-mail: miroslav.luby@starlift.sk

Ing. Juraj Gajdoš
Východné Slovensko
Tel.: 0903 288 711
E-mail: juraj.gajdos@starlift.sk

Ing. Marian Helej
Západ/Stred
Tel.: 0903 288 712
E-mail: marian.helej@starlift.sk

Marketing
Evka Timková
asistentka spoločnosti
Tel.: +421 48 416 4446
E-mail: starlift@starlift.sk, eva.timkova@starlift.sk


Servis

Roman Krč
Vedúci servisu
Tel.: +421 48 416 4445
mobil: 0903 288 714
E-mail: servis@starlift.sk, roman.krc@starlift.sk

Ivan Jakubec
vedúci oddelenia náhradných dielov
Tel.: +421 48 416 4447
mobil: 0903 288 713
E-mail: nahradne.diely@starlift.sk, ivan.jakubec@starlift.sk

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica oddiel sro vložka 7867/S.

Radi Vás privítame na pobočke v Banskej Bystrici, kde sídli vedenie spoločnosti. Tu si môžete vyzdvihnúť zakúpený vozík a príslušenstvo, či dopraviť pokazený vozík na servis.

Vedenie spoločnosti:

Ing. Miroslav Luby
Konateľ spoločnosti

Tel.: 0903 288 715
E-mail: miroslav.luby@starlift.sk

Ekonomické oddelenie:

Ing. Jana Gondová
Hlavný ekonóm

Tel.: +421 48 416 4488
E-mail: jana.gondova@starlift.sk

Obchodní zástupcovia:

Ing. Miroslav Luby
Stredné Slovensko
Tel.: 0903 288 715
E-mail: miroslav.luby@starlift.sk

Ing. Juraj Gajdoš
Východné Slovensko
Tel.: 0903 288 711
E-mail: juraj.gajdos@starlift.sk

Ing. Marian Helej
Západ/Stred
Tel.: 0903 288 712
E-mail: marian.helej@starlift.sk

Marketing
Evka Timková
asistentka spoločnosti
Tel.: +421 48 416 4446
E-mail: starlift@starlift.sk, eva.timkova@starlift.sk


Servis

Roman Krč
Vedúci servisu
Tel.: +421 48 416 4445
mobil: 0903 288 714
E-mail: servis@starlift.sk, roman.krc@starlift.sk

Ivan Jakubec
vedúci oddelenia náhradných dielov
Tel.: +421 48 416 4447
mobil: 0903 288 713
E-mail: nahradne.diely@starlift.sk, ivan.jakubec@starlift.sk