Certifikácia

Certifikáty

Spoločnosť STARLIFT, s.r.o. v súlade s legislatívou SR vystavuje k plynovej revízii a k technickej skúške:

  • „Periodická prehliadka plynového palivového systému vysokozdvižného vozíka“
  • „Protokol z technickej kontroly vzv v zmysle Národnej prílohy NA STN IDO 3691“.