Financovanie formou splátok

Ponúkame možnosť financovania manipulačnej techniky splácaním.

Čím je financovanie formou splátok výhodné?
– možnosť splácania podľa vopred dohodnutého splátkového kalendára
– variabilita výšky mesačných splátok – nastavenie splátok podľa možností a potrieb zákazníka a poskytovateľa
– možnosť predčasného doplatenia celej splátky

Čím je financovanie formou splátok výhodné pre podnikateľov?
– Zákazník – podnikateľ eviduje a odpisuje predmet financovania v majetku od začiatku zmluvy
– jednorázový odpočet celej DPH z kúpnej ceny na začiatku splácania

Ing. Jana Gondová
Hlavný ekonóm
Mobil: +421 903 488 701
E-mail: jana.gondova@starlift.sk