Dokumenty na stiahnutie
 • Obchodný register
 • Info ohľadom fungovania v súvislosti s cOVID-19

  Vážení zákazníci, odberatelia, dodávatelia
  V súvislosti s ochranou verejného zdravia a zdravia našich zamestnancov sme prijali opatrenia, ktorými chceme aj my prispieť k zamedzeniu šírenia ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19 . Až do odvolania žiadame preto o minimalizáciu osobných pracovných stretnutí resp. kontaktov v priestoroch našej firmy.

  Spoločnosť aj keď v sprísnenom režime, naďalej zabezpečuje všetky služby plynule.

  Pre kontakt s nami prosíme využívať kontakt telefonický alebo formou elektronickej komunikácie.
  V prípade požiadaviek kontaktujte prosím:
  - servis tel.č. 0903 288 714- p. Krč.
  - prenájom vozíka tel.č. 0903 488 701- p. Majerová
  - nákup/predaj ND tel.č. 0903 288 713- p. Jakubec
  - fakturácia tel.č. 0903 288 710 – sl. Timková
  - predaj tel.č. 0903 288 715 – p. Luby

  Za pochopenie vopred ďakujeme a veríme, že sa nám spolu toto obdobie podarí preklenúť v zdraví :D.

  STARLIFT, s.r.o.