Finančné služby

Operatívny leasing je v súčasnosti veľmi výhodnou a často využívanou formou financovania

– Leasingové spoločnosti ponúkajú financovanie formou operatívneho leasingu nielen pre automobily, ale i pre špeciálnu dopravnú techniku, manipulačnú a skladovú techniku
– Operatívny leasing strojov a zariadení je progresívnym riešením – nemať zariadenia v majetku
– Operatívny leasing umožňuje držať tempo s technickým pokrokom a zamedzuje morálnemu zastaraniu majetku
– Operatívny leasing strojov a zariadení je riešením pre časovo obmedzené projekty
– Prevzatie nového a vrátenie starého stroja je jednoduché

Ing. Jana Gondová
Hlavný ekonóm

Tel.: +421 48 416 4488
E-mail: jana.gondova@starlift.sk