Nové vozíky

EPL 100

Elektrický pohon

4-kolesový čelný vozík

Pri každej manipulácii s materiálom nájdeme štyri základné funkcie pre manipuláciu : nakladanie/vykladanie, horizontálna preprava, stohovanie a vychystávanie. Všetky z nich pridávame k nákladom a nie k hodnote výrobkov alebo služieb. Pracovne najnáročnejšie je vychystávanie. Preto je taktiež najdrahšie zo všetkých funkcii manipulácie s materiálom. V skutočnosti môžu byť náklady na vychystávanie desaťkrát vyššie ako je cena ostatných troch manipulačných procesov dohromady. Rýchlejší výkon u ostatných troch spôsobov manipulácie bude mať vplyv na úsporu peňazí, ale maximalizácia výkonu vychystávania vytvorí najväčší a najvýznamnejší zdroj zníženia nákladov.

Ergonómia

Atlet-UniCarriers EPL vozík je navrhnutý tak, aby poskytol rýchle, ergonomické a nákladovo efektívne vychystávanie. EPL je vzv strednej úrovne vychystávania, k dispozícii v dvoch základných konfiguráciách s cieľom uľahčiť vychystávanie buď paletových regálov alebo policových systémov. Atlet-UniCarriers EPL 100 umožňuje jednoduché vychystávanie z výšky 2800 mm do 3400 mm. Tým, že operátorovi poskytuje okamžitý voľný prístup k lokácii, EPL skracuje dobu vychystania a zároveň znižuje náklady a zvyšuje ziskovosť.

Kabína

Nová koncepcia krytu strechy a zdvíhacieho rámu zabezpečuje maximálnu viditeľnosť a bezpečnú manipuláciu. Bočný ochranný rám s výborným prístupom a s automatickým čidlom, ktoré zamedzí používanie vozíka s otvoreným rámom nad 1200 mm. Nízky schodík slúži pre pohodlnejšie nastupovanie. Automatický podlahový snímač zaznamená vodičovu prítomnosť a zabráni samovoľnému pojazdu.

Fotogaléria
Zaujíma ma tento vozík