Finančné služby

Finančný leasing je najrozšírenejším a overeným produktom pre financovanie manipulačnej techniky, strojov a zariadení.
Jedná sa o prenájom hmotnej veci, po ktorého skončení prechádza predmet leasingu za dohodnutú kúpnu cenu do vlastníctva nájomcu.

Čím je finančný leasing výhodný?

– Zníženie okamžitého výdaja hotovosti na obstaranie predmetu a rozloženie splácania na ďalšie obdobie
– Leasingové splátky sú kalkulované s fixnou úrokovou sadzbou a ich výška zostáva nemenná po celú dobu trvania leasingovej zmluv
– Výhodné poistenie uhrádzané v splátkach
– Rýchle a jednoduché uzatvorenie leasingovej zmluvy

Čím je finančný leasing výhodný pre podnikateľa?

– Zlepšenie cash-flow, leasingové splátky sa platia priebežne na základe splátkového kalendára
– Leasingové splátky sú pre vašu firmu plne uznateľným daňovým nákladom

Ing. Jana Gondová
Hlavný ekonóm

Tel.: +421 48 416 4488
E-mail: jana.gondova@starlift.sk