Finančný leasing

  Finančný leasing je najrozšírenejším a overeným produktom pre financovanie manipulačnej techniky, strojov a zariadení.

  Jedná sa o prenájom hmotnej veci, po ktorého skončení prechádza predmet leasingu za dohodnutú kúpnu cenu do vlastníctva nájomcu.

  Čím je finančný leasing výhodný?

 • Zníženie okamžitého výdaja hotovosti na obstaranie predmetu a rozloženie splácania na ďalšie obdobie
 • Leasingové splátky sú kalkulované s fixnou úrokovou sadzbou a ich výška zostáva nemenná po celú dobu trvania leasingovej zmluvy
 • Výhodné poistenie uhrádzané v splátkach
 • Rýchle a jednoduché uzatvorenie leasingovej zmluvy
 • Čím je finančný leasing výhodný pre podnikateľa?

 • zlepšenie cash-flow, leasingové splátky sa platia priebežne na základe splátkového kalendára
 • leasingové splátky sú pre vašu firmu plne uznateľným daňovým nákladom

Ing. Jana Gondová

Hlavný ekonóm

Tel.: +421 48 416 4488

E-mail: jana.gondova@starlift.sk


ZDk5OThk